Info

Wie zijn wij G.O.V. organisatie Voor ondernemers Leden voor leden Contact Groenlo Promo Koopzondagen Agenda bestuur en leden

Informatie voor ondernemers

Het GOV ondersteunt potentiele en nieuwe ondernemers in Groenlo.

Potentiele en nieuwe ondernemers kunnen door het GOV geholpen worden met:

 • nuttige informatie en documenten,
 • met het vinden van de juiste contactpersonen,
 • ervaringen van andere ondernemers,
 • informatie over beschikbare winkelruimte,
 • en meer.

Hiervoor kan contact opgenomen worden met

> Richard de Hollander, GOV-voorzitter, 06-13 39 61 69

> Jurgen Doppen, GOV-penningmeester, Eigenaar Jurgen's Haarmode, 06-10 94 09 13

zie ook info GOV-bestuur

 

Taskforce Groenlo Centrum

In 2009 is vanuit het GOV de "Taskforce Groenlo Centrum" opgericht met als doel het pro-actief bevorderen van ondernemerschap in het centrum van Groenlo. Dit is een werkgroep bestaand uit actieve ondernemers, vertegenwoordigers van de Rabobank, makelaar Schees&Roes, makelaar Steentjes, Kamer van Koophandel, MKBReva-adviseur Teun Pals, en andere personen. Elk met hun eigen expertise en netwerk om snel en kundig de mogelijkheden voor bestaande en potentiele ondernemers te kunnen beoordelen. De taskforce zoekt actief naar nieuwe ondernemers, investeerders en vastgoedontwikkelaars, biedt hen passende informatie om een juist beeld van Groenlo te geven, en probeert te bemiddelen naar andere partijen en de gemeente Oost Gelre. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

> Bas Wallerbosch, Taskforce-voorzitter, 06-30257744

> Teun Pals (MKBReva), 06-30117359

 

GOV Beleidsplan

(maart 2011-1015)

 

Doel van het beleidsplan.

Dit beleidsplan heeft als doel een leidraad te zijn voor het bestuur en de vereniging. Het geeft aan welke richting het GOV uit wil, rekening houdend met de wens van de leden en de steeds veranderende omstandigheden.

 

Rol en taken van het GOV:

 • Stimuleren van ondernemerschap in Groenlo.
 • Ondersteunen van GOV-leden en startende ondernemers.
 • Onderhouden van contacten met Gemeente, Provincie, Kamer van Koophandel, MKB, etc.
 • Onderhouden van contacten met ondernemersverenigingen in de buurt middels voorzittersoverleg.
 • Ontwikkelen van diverse winkelacties zoals bijv. moederdag-, vaderdag- en decemberactie en incidentele acties.
 • Stimuleren en begeleiden van bestaande evenementen en indien nodig aanzet geven tot nieuwe activiteiten.
 • Bevorderen van onderlinge contacten tussen leden middels ledenvergaderingen, brainstormavonden, Martinusdag (eens per 2 jaar) en het organiseren van een Nieuwjaarsborrel.
 • Stimuleren van de onderlinge solidariteit van de leden en
 • Stimuleren van betrokkenheid bij het GOV en haar activiteiten.
 • Het bestuur is voornemens om in overleg met de leden, de PR uit te breiden naar regionaal niveau maar eventueel ook grensoverschrijdend.
 • Het onderhouden en op peil houden van de GOV website, http://www.groenlo-opzijnbest.nl/ en deze te blijven stimuleren naar haar leden.

Organisatiestructuur:

 • Het bestuur bestaat uit 5 leden.
 • Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Naast het bestuur zijn er diverse commissies t.w. :
 • Commissie Vestingstadfeesten.
 • Commissie Koopzondagen.
 • Commissie voor het organiseren van de Palmpaasoptocht.
 • Commissie Kerstmarkt.
 • Commissie voor het organiseren van de Sinterklaasintocht i.s.m. scouting Groenlo.
 • Commissie voor de begeleiding van de vernieuwing van het winkelgebied.
 • Commissie BinnenstadVersiering.

            

Een aantal van deze commissies krijgt uit de GOV kas een budget om hun evenement te realiseren. Aangezien deze evenementen betaald worden met geld van de leden is het van belang dat daar een financieel verslag van gemaakt wordt waarvan een kopie in de administratie van de penningmeester hoort te zijn.

Activiteiten

Door de commissies van het GOV worden een aantal jaarlijks terugkerende evenementen georganiseerd te weten:

Vestingstadfeesten / braderie

Deze worden twee keer per jaar gehouden in de zomervakantieperiode. Het zijn markten met daaromheen feestelijke activiteiten zoals muziekoptredens, kermisattracties enz.

 

Koopzondagen

Deze worden gehouden in voor- en najaar. Een groot aantal zaken zijn geopend. Er vinden mode manifestaties plaats op de markt. Tijdens deze 2 modezondagen wordt mode gecombineerd met kunstexposities, waarbij de kunst gemaakt is door inwoners uit Groenlo of omgeving.

Daarom heen is het de bedoeling dat er in de straten een gezellig sfeertje ontstaat door bv. muziek, draaimolen voor kinderen en eventuele zakelijke demonstraties van andere branches.

Kerstmarkt

Dit is een Kerstmarkt die de laatste jaren op zaterdagavond gehouden wordt op en rond de markt.

Sinterklaasintocht

Deze wordt door de Scouting Groenlo georganiseerd in opdracht van het GOV. De aankomst wordt gehouden in het centrum van Groenlo. Sinterklaas wordt door de voorzitter van het GOV op het bordes van het gemeentehuis ontvangen samen met een vertegenwoordiger van de gemeente Oost Gelre. Daarna is het de bedoeling Sint en Pieten in een optocht naar De Bron of City te laten gaan.

Palmpasen.

De Groenlose ondernemers organiseren al vele jaren een palmpasenoptocht door de binnenstad. Wij vinden het belangrijk dat een dergelijke oude traditie in ere wordt gehouden.

Winkelacties.

Elk jaar wordt er gedurende de tijd van aankomst Sinterklaas tot het Nieuwjaar een Eindejaaractie georganiseerd. De organisatie is in handen van de betreffende commissie.

Vernieuwing winkelgebied.

De vernieuwing van het winkelgebied in afgelopen jaren afgerond. Het GOV is daarbij betrokken geweest. Het GOV heeft Taskforce Groenlo opricht. In deze Taskforce, onder voorzitterschap van het GOV, zitten o.a. vertegenwoordigers vanuit het GOV, de gemeente Oost Gelre, het bankwezen, de makelaardij, de bouwsector en de horeca. Het doel van de Taskforce is de levendigheid en aantrekkelijkheid van het winkelgebied in het centrum van Groenlo te bevorderen.

Plannen voor 2011 tot 2015

 • Groenlo positief op de kaart zetten.
 • Actief meedenken om winkelgebied op peil te brengen en te houden.
 • Actief beleid voeren om leegstand te voorkomen.
 • Evenementen die er zijn, proberen te behouden en eventueel te actualiseren.
 • Indien door leden gewenst, een verkoopbevorderende winkelactie opzetten.
 • Met de leden proberen om de koopavonden en/of zaterdagen tijdens de zomerafsluiting gezelliger te maken.
 • Met leden iets organiseren op de vrijdag en zaterdag voor Pasen.
 • Het stadhuis in Groenlo te behouden als openbaar gebouw met loketfunctie.
 • Twee keer per jaar een gesprek te hebben met B&W, indien nodig vaker.
 • Contacten onderhouden met overheden, KvK, MKB, VVV en andere voor ondernemers belangrijke instanties.
 • Stimuleren om tijdens Vestingdagen Groenlo als vestingstad te promoten.
 • Zoveel mogelijk contact zoeken met politieke partijen om de belangen van Groenlo en de ondernemers naar voren te brengen.
 • Één keer per maand een bestuursvergadering te houden en vier keer per jaar een algemene ledenvergadering.
 • Een rooster van aftreden te hanteren voor bestuursleden.
 • Er zorg voor te dragen dat alle commissies verantwoording afleggen middels o.a. een financieel verslag van de betreffende activiteit naar het bestuur.
 • Gezellige bijeenkomsten organiseren voor de leden.

 

Secretariaat GOV

Lievelderstraat 10

7141BL GROENLO

0544-461331

secretariaat@gov-groenlo.nl